พระคาถาบูชา พ่อ ร.5

ธูป 9 ดอก

ตั้งนะโม 3 จบ


พระสยามิน ทะโร วะโร อัตตัง พุทธะสังฆิ หิติอรหัง
วะรังพุทโธ นะโมพุทธายะ ปิโยเทวา มนุสานัง
ปิโย พรหมานะ มุคคะโม ปินัน หริยัง นะมามิหัง

ขออานิสงค์แห่งการเผยแพร่ จงดลบันดาลให้ผู้ที่พิมพ์ ผู้ที่พบเห็นมีความสุขความเจริญ
สมหวังดั่งปรารถนาทุกประการ ขอให้พบทางสว่างในการดำเนินชีวิต ในการตัดสินปัญหาต่างๆ ให้คลี่คลายไปในทางที่ดีด้วยเทอญ

นะโมตัสสะ ภะคะวาโต อะระโต สัมมา สัมพุทธัสสะ (3จบ)
พระสยามมิน ทะโร วะโร อิตติ พุทธะสังมิอิติ อะระหัง สหัสกายังวะรัง
ปิโยเทวา มนุสานัง จงเป็นที่รังของมนุษย์ และ!ทั้งหลาย
ปิโยนาคะ สัมปันนานัง จงบังเกิดความรักที่มีอนุภาคสูงสุด
ปิโยพรหม มานะมุตตะโม จงบังเกิดความรักกับผู้มีอำนาจท่านท้าวมหาพรหม เจ้าจอม อินทรา นาค ครุฆ และ คนธรรพ์
ปินันทิยัง นะมามินัง ความรัก ความยินดี ความเมตตา จงบังเกิดในเรือนร่าง ข้าพเจ้า ทุกส่วนแม้ปลายเส้นผม

ปิยะ มะมะ นะโมพุทธายะ (5จบ)
(ขอพรท่านห้ามบน) ขอเดชะฝ่าละออกธุลีพระบาท
ข้าพระพุทธเจ้า (นาย นาง นางสาว) ชื่อ......................นามสกุล...................
ต้องการให้พระองค์ท่านช่วยเรื่อง..................................................................
*อิติปิโส วิเสเสอิ อิเสเส พุทธะ นาเมอิ อิเมนา พุทธะติงโสอิ อิโสตัง พุทธะปิติอิ ปิยะมะมะ นะโมพุทธายะ (*3จบ)
พระพุทธเจ้าขอรับด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะชอให้บุญบารมีขององค์เสด็จพ่อ ร.5 สูงยิ่ง ๆ ขึ้น และแกร่งกล้ายิ่ง ๆ ขึ้น

ของถวาย

กาแฟดำ โอเลี้ยง น้ำองุ่นแดง แอปเปิล ดอกกุหลาบชมพู ๙ ดอก เทียนสีชมพู ๒ เล่ม ธูป ๙ ดอก (ให้จุดเทียนก่อนจุดธูป) ไม่ควรถวายของมึนเมา

เหตุที่ไม่ควรถวายของมึนเมา เพราะพระองค์ท่านเสด็จก้าวล่วงกามาวจรภพไปชั้นพรหมเทวาแล้ว ไม่เสพของมึนเมา เราควรขานพระนามพระองค์ท่านว่า "เสด็จพ่อปิยะ" หรือ "พระพุทธเจ้าหลวง" ไม่ควรเรียกขานพระองค์ท่านว่า "ร.๕" (เกร็ดความรู้จาก :- เกร็ดความรู้จาก "เด็กชายสมชาย อนุบาล2/6")

0 ความคิดเห็น:

Post a Comment